fbpx

כתובת ביטוח לאומי

ביטוח הלאומי 23 סניפים ראשיים המבוזרים גיאוגרפית, ולהם כ-62 סניפי משנה ומרכזי שירות בכל רחבי הארץ. להלן רשימת הסניפים הראשיים. בכל כרטיסייה של סניף ראשי תוכלו לקבל מידע על סניפי המשנה ומרכזי השירות שבתחום אחריותו, וכן מידע על זמני קבלת הקהל בסניף ודרכים ליצירת קשר.

תוכן עניינים

ביטוח לאומי תל אביב

כתובת רחוב: רחוב יצחק שדה מספר 17 מיקוד 6777517
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל:
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי:

ביטוח לאומי רמת גן

כתובת רחוב: רחוב החשמונאים מספר 15, ת.ד 10300, מיקוד 5248284
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 0800 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 מילואים, נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, ביטוח וגבייה.
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות

ביטוח לאומי רמלה

כתובת רחוב: רחוב דני מס מספר 9 מיקוד 97240105
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 נפגעי עבודה, אמהות, מילואים, ילדים, גבייה מלא שכירים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 08-9254157

ביטוח לאומי רחובות

כתובת רחוב: רחוב רמז מספר 64 מיקוד 7644905
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 8:30 עד 13:00 גמלאות, שיקום וגבייה.
קבלת קהל: שני 14:00 עד 16:00 גבייה מלא שכירים בלבד.
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 ילדים, אימהות, מילואים ודמי פגיעה בלבד.
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 08-9450737

ביטוח לאומי ראשון לציון

כתובת רחוב: רחוב ישראל גלילי מספר 7 מיקוד 7542606
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:30 עד 13:00 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 13:00 עד 15:00 גבייה ממי שאינו שכיר, מילואים, ילדים, אמהות, מעסיקים, עוזרות בית, פגיעה בעבודה
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 03-9426714

ביטוח לאומי קריות

כתובת רחוב: רחוב אח"י אילת מספר 50 קרית חיים מיקוד 2850209
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 בכל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 מילואים, נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גבייה ממי שאינו שכיר
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 04-8411942

ביטוח לאומי פתח תקוה

כתובת רחוב: רחוב רוטשילד מספר 72, ת.ד 454 מיקוד 4947332
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כללי, לקבלת תביעות בנושא אמנת רוסיה יש להגיע לסניף ולא לסניפי המשנה. מומלץ להזמין תור מראש בטלפון 8321*
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 ילדים,דמי לידה,נפגעי עבודה, מילואים, מעבידים וגבייה לא שכירים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי – ראה לשונית פרטי מחלקות מטה

ביטוח לאומי עפולה

כתובת רחוב: רחוב מנחם אוסישקין 1, ת.ד 2042, מיקוד 1812201
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:30 עד 13:00 כל הנושאים (ביום ג' – אין קבלת קהל בנושא ניידות).
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה מלא שכירים , מילואים, ילדים, נפגעי עבודה
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי ראה לשונית פרטי מחלקות מטה

ביטוח לאומי נהריה

כתובת רחוב: רחוב וייצמן מספר 62 מיקוד 2238018
קבלת קהל: ראשון, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שלישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים חוץ מניידות ושיקום
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 נפגעי עבודה, מילואים, ילדים, אמהות, גבייה מלא שכירים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות

ביטוח לאומי כרמיאל

כתובת רחוב: רחוב הכבאי מספר 3 מיקוד 2165264
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 בכל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, מילואים וגבייה ממי שאינו שכיר
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי:

ביטוח לאומי כפר סבא

כתובת רחוב: וייצמן מספר 39 מיקוד 4435107
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה ממי שאינו שכיר, מעסיקים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, מילואים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות

ביטוח לאומי יפו

כתובת רחוב: רחוב התקומה מספר 30, ת.ד 8507, מיקוד 61084
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה ממי שאינו שכיר, נפגעי עבודה, מילואים, אמהות וילדים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 03-5127149

ביטוח לאומי טבריה

כתובת רחוב: רחוב הופיין מספר 1 מיקוד 1410301
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:30 עד 13:00 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה מלא שכירים, מילואים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה וקבלת מסמכים
מענה טלפוני: טלפון 6050* או 04-8812345 – ימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-17:00

ביטוח לאומי חיפה

כתובת רחוב: שד' פלי"ם מספר 8 מיקוד 3309511
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה ממי שאינו שכיר, נפגעי עבודה, ילדים, דמי לידה, מילואים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 048134960

ביטוח לאומי חולון

כתובת רחוב: רחוב פנחס לבון מספר 26 מיקוד 5816201
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 גבייה ממי שאינו שכיר, אמהות, ילדים, מילואים, נפגעי עבודה
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 03-5022422

ביטוח לאומי חדרה

כתובת רחוב: רחוב הלל יפה מספר 7א מיקוד 3820310
קבלת קהל: ראשון, חמישי 08:00 עד 12:30 כל הנושאים
קבלת קהל: שלישי 08:00 עד 12:30 כללי (חוץ מניידות, הבטחת הכנסה ושיקום)
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 דמי לידה, קצבת ילדים, מילואים, תאונות עבודה וגבייה מלא שכירים
טלפון: 6050* או 04-8812345 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00
פקס מרכזי: 04-6328108

ביטוח לאומי בני ברק

כתובת רחוב: רחוב אהרונוביץ מספר 12 מיקוד 5137706
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:30 עד 13:00 כל הנושאים
קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 מילואים, נפגעי עבודה, דמי לידה,גבייה ממי שאינו שכיר
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 03-6152518

ביטוח לאומי באר שבע

כתובת רחוב: בניין פריזמה ברחוב שזר מספר 31 א' מיקוד 8440802
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 08:00 עד 12:30 קבלת קהל בכל הנושאים
קבלת קהל:שני, רביעי 15:00 עד 17:00 נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גבייה מלא שכירים, מילואים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות

ביטוח לאומי אשקלון

כתובת רחוב: רחוב הנשיא מספר 101 מיקוד 7832810
קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 8.30 עד 13.00 כל הנושאים
קבלת קהל:שני, רביעי 15:00 עד 17:00 אמהות, ילדים, מילואים, נפגעי עבודה, גבייה ממי שאינו שכיר, מעסיקים
מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פקס מרכזי: 08-6710681

ביטוח לאומי אשדוד

כתובת רחוב: צה"ל 4

קבלת קהל: ראשון, שלישי, חמישי 8.30 עד 13.00 כל הנושאים

קבלת קהל: שני, רביעי 15:00 עד 17:00 מילואים, נפגעי עבודה, גבייה ממי שאינו שכיר, אמהות, ילדים

מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345

פקס מרכזי: 08-8686603

קבל ייעוץ חינם עוד היום

או קבעו פגישה מראש לייעוץ בחינם

קבל ייעוץ חינם עוד היום

או קבעו פגישה מראש לייעוץ בחינם

תוכן עניינים

אושרת דרעי עורכי דין ביטוח לאומי

אושרת דרעי – עורכת דין ונוטריון

האם יש לך שאלות משפטיות? או שאת/ה צריך עזרה?

נוכל לסייע לך בשיחה טלפונית. לתאום פגישת היכרות ללא עלות וללא התחייבות:

דילוג לתוכן